Vaybe

HAYVANLAR

HAYVANLARIN SINIFLANDIRILMASI

Balıkçılık Türkiye'nin su ürünleri potansiyeli yüksek olmasına karşın, su ürünleri avcılığı ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip değildir. Deniz Balıkçılığı Türkiye'nin su...
Arıcılık Arıcılık kırsal kesimdeki insanlarımız için az sermaye ile kısa sürede gelir getiren bal, bal mumu, polen gibi...
İpek Böcekçiliği İpek böceği dut ağacının yaprakları ile beslenen bir tırtıl türüdür. Tırtılın salgıladığı ince maddeye ipek adı verilir. İpek...
Kümes Hayvancılığı Doğal koşullardan en az etkilenen hayvancılık türüdür. Doğal bitki örtüsüyle ilişkisi olmayan bir hayvancılık faaliyetidir. Kent nüfusunun artması,...
Büyükbaş Hayvancılık Büyükbaş hayvanlar nemli bölgelerde, uzun boylu ot topluluklarının bulunduğu alanlarda daha fazla yetiştirilir.( Erzurum- Kars ve Doğu Karadeniz) ...
Küçükbaş Hayvancılık Türkiye'de en yaygın yapılan hayvancılıktır. Bu durumun nedeni, iklim ve bitki örtüsünün daha çok küçükbaş hayvancılığa elverişli olmasıdır. ...
Besi ve Ahır Hayvancılığı Soyları ıslah edilmiş hayvanların modern çiftliklerde ya da ahırlarda beslenmesidir. İklim koşullarına bağımlı değildir. Modern hayvancılıktır. ...
Mera ve Çayır Hayvancılığı İklim koşullarına bağlı olarak otlaklarda yapılan hayvancılıktır. Modern olmayan hayvancılıktır. Verim düşüktür. Üretimde yıldan yıla dalgalanmalar...
  Hayvan türlerinin dağılışı ile ülkemizin doğal bitki topluluğu arasında sıkı bir ilişki vardır. Türkiye'nin iklimi, doğal bitki örtüsü ve yer...