Vaybe

TARİH

TARİH BİLİMİ

Bedir Savaşı Müslümanlar, Suriye'ye giden Mekke'ye ait bir ticaret kervanını ele geçirmek istemişlerdir. Böylece Müslümanlar hem Mekke'de kalan mallarının karşılığını alacaklar...
HZ. MUHAMMED DÖNEMİ Hz. Muhammed 571 yılında Mekke'de dünyaya gelmiştir. Babası Kureyş kabilesinin Haşimoğulları soyundan Abdullah, annesi Mekke'nin ileri...
İSLAMİYET'TEN ÖNCE ARAP YARIMADASININ DURUMU Arapların tarih sahnesine çıktığı bölge Arabistan'dır. Arabistan'ın kuzeyinde Suriye, Filistin,Kuzey Afrika güneyinde Umman Denizi, doğusunda Basra...
TÜRKLERİN ANAYURDU Türklerin Anayurdu Orta Asya'dır. Orta Asya Batıda Hazar Gölü, İtil Irmağı, Doğuda Kingan Dağları, Kuzeyde Baykal Gölü ve Yenisey...
UZAK DOĞU MEDENİYETLERİ Çin medeniyeti : Asya kıtasının güneydoğusunda Sarı Irmak boylarında bereketli topraklar kurulmuştur. Çin medeniyetinin oluşmasında Türk, Moğol ve...
İRAN MEDENİYETİ İran medeniyeti önce Medler, sonra asıl olarak Persler tarafından kurulmuştur. Persler ; Irak, Suriye, Mısır, Anadolu ve Trakya'ya kadar...
MISIR MEDENİYETİ Mısır medeniyeti, Nil nehrinin verimli toprakları üzerinde kurulmuştur.Mısır, etrafının geniş çöller ve denizlerle çevrili olması nedeniyle dış etkilere daha...
MEZOPOTAMYA MEDENİYETLERİ İlk Çağ'da Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan bölgeye Mezopotamya denmiştir. Burada bilinen ilk medeniyeti Sümerler kurmuşlardır. 'Site' denen...
Geçmişten Günümüze Takvimler 12 Hayvanlı Türk Takvimi : Türklerin kullandığı ilk takvimdir.Güneş yılı esas alınmıştır. Her yıl bir hayvan adıyla anılır.12...
TARİH NEDİR? Tarih ve Zaman Tarih, Geçmiş ve gelecek bilincine sahip tek varlık olan insan,tecrübeleri geçmişten cesaret alarak öğrenir ve bunu...