Dünyanın En İlginç Hayvanları ve İnanılmaz Özellikleri

Fenersi Balıklar

Büyük kafaları, geniş göğüs yüzgeçleri vardır. Genellikle derin denizlerde yaşarlar. Alt çeneleri üste göre daha öndedir ve uzun dişleri vardır.

Vampir Mürekkep Balığı

Derin denizlerde uzun yıllardır evrim geçirmeden yaşayan bir hayvandır. Avını yakalamadan önce tüm kollarını açarak siyah renge dönüşür.

Yapraklı Deniz Ejderi

Dünyanın en renkli hayvanları arasında yer alırlar ve gövdesinde yaprak benzeri çıkıntılar vardır. Bu şekilde de kendilerini kamufle ederler.

Narval

Denizgergedanı olarak da bilinirler ve Kuzey Kutbu denizlerinde yaşarlar. Alınlarındaki uzantı ise aslında bir diştir ve erkeklerde çıkmaktadır. Bu diş 3 metreye kadar uzayabilir.

Blobfish

Fazlasıyla mutsuz görünümlü olan balık, Avustralya ve Tazmanya’da 600 – 1200 metre arasında yaşar. Görünümü nedeniyle çirkin balık ismi verilmiştir.

Yangtze Dev Yumuşak Kabuklu Kaplumbağa

En nadir canlı türlerinden birisidir ve oldukça büyüktür. Şimdiye kadar sadece 3 tanesine rastlanmıştır.

Pacu

İnsana benzeyen dişleri ile dikkat çeken bir balık türüdür. Görüntüsü pirana ile karıştırılmaktadır. Farkları ise alt çeneleridir.

Ay-Ay

Madagaskar’da yaşarlar ve nadir bir makimsi maymun türüdür. Uzun parmakları vardır ve gece ortaya çıkan en büyük primattır.

Çalıbebeği

Literatürde Galagogiller olarak bilinir ve iri gözleri, nemli burunları vardır. Primat türüdür ve parmaklarının uçlarında vantuz görevi gören çekmenler bulunur.

Ornitorenk

Yumurtlayan memelilerdendir ve ördek gagaları ile bilinirler. Kunduz kuyrukları vardır ve erkeklerinin arka ayağında zehirli bir mahmuz bulunur.

Dumbo Ahtapotu

Dünyanın en sevimli ahtapotu desek yeridir. Nadir bir türdür ve derin denizlerde yaşarlar. Kafasının yanındaki çıkıntılar ise kulak değil, gözdür.

Dev Ağızlı Köpekbalığı

Sadece planktonlar ile beslenir ve nadir bir türdür. Şimdiye kadar 30 kadar görülebilmiştir ve bu nedenle fazla incelenememiş bir köpekbalığıdır.

Engerek Balığı

Uzun ve iğne dişli bir balıktır. 1300 metre gibi derin denizlerde yaşarlar. Yırtıcı bir avcıdır. Avlanmadan önce avlarını bir araya toplarlar. Sırtlarında ise ışık üreten dikenler vardır.

Dev Kalamar

Derin okyanuslarda yaşarlar. Kafasının yanından çıkan iki kol nedeniyle dişilerinin boyu 13 metreye kadar ulaşabilir. Erkekler ise 10 metre kadardır. Göz çapları ise 30 santimetreyi bulabilir.

Tazmanya Canavarı

Sansargiller familyasının en büyük temsilcisidir. Küçük bir köpek boyutlarındadır ve kaslı bir hayvandır. Dünyanın en büyük etobur keselisidir.

Dodo

Soyu tükenmiş hayvanlardandır ve kocaman gagaları ile bilinirler. Yaklaşık 1 metre boyları ve 20 kilogram ağırlıkları bulunur. Ayrıca uçamayan bir kuş türüdür.

Peygamberdevesi

Ön iki bacağının eklemden kırık olması nedeniyle dua ediyor gibi görünürler. 1800 türü bulunur ve tropik bölgelerde yaşarlar.

Opabinia

Tarih öncesi hayvanlardandır ve Kambriyen döneminin ortalarında yaşadığı düşünülmektedir. Fosillerine göre 5 gözü vardır. Burnu ise hortum gibidir ve ucu yengeç kıskacına benzer.

Yakalı Kertenkele

İnce vücutlu, uzun kuyruklu ve 90 santimetre boyundadırlar. Boyunlarının etrafındaki yaka ise en belirgin özellikleridir. Bu yaka, heyecanlandıkları zaman 20 santimetre kadar açılır.

Komodo Ejderi

Dünyanın en büyük kertenkelesidir ve 3 metre kadar olabilirler. İyi yüzerler ve tırmanırlar. Çatallı dilleri ile yiyecek bulurlar ve geyik avlayabilirler.

Bal Porsuğu

Sansargillerin en yırtıcı türlerindendir. Cesur, inatçı ve zora dayanıklıdırlar. Kobra ve engerek yılanlarına saldırma cesaretine sahiptirler ve leopar gibi hayvanlara bile kafa tutarlar.

Amfipotlar

Tırnaksı olarak da bilinirler ve etçil kabuklulardır. 7000 türü olduğunu bilinir ve 750 türü mağaralarda görülür. Çok fazla oldukları için dikkat çekmezler.

Kutu Denizanası

Dünyanın en zehirli üçüncü canlısıdır ve zehri bir insanı 90 dakika içinde öldürebilir. Dokunçları 3 metreye ulaşabilir.

 

 

Hayvanlar Alemi

Hayvanlar Alemiyle İlgili Temel Bilgiler

Hayvanlar aleminin Latince ismi Animalia olarak bilinmektedir. Bu alem kendi içinde gruplara ayrılmaktadır. Bu gruplar canlıların sınıflandırılması başlığı altında da yer almaktadır.

Hayvanlar aleminde hayvanlara özgü evreler bulunmaktadır. Bu bilgiler eşliğinde doğada yaşamak isteyen insanlar genel bilgilere ulaşmaktadır. Çünkü doğa sadece insanlardan meydana gelmemektedir. Doğanın içinde insanlar, hayvanlar ve bitkiler yaşam sürmektedir.

Hayvanlar alemi zooloji biliminin temelini oluşturmaktadır. Zooloji hayvan bilimi demektir. Bu bilim dalı hayvanların biyolojisini detaylıca incelemektedir. Soyu tükenen türler, eski çağlarda yaşamış hayvanlar, soyu tükenme tehlikesinde olan hayvanlar bu bilimin inceleme konusu içindedir.

Hayvanlar Alemi Özellikleri

Hayvanlar alemi özellikleri dendiğinde ortak ve özel özellikler devreye girmektedir. Bilindiği gibi hayvanlar aleminde her hayvanın kendine has ayrı özellikleri bulunmaktadır. Fakat buna rağmen hayvanlar aleminde yer alan tüm canlıların bazı ortak özellikleri de sayılmaktadır.

İşte ilk olarak hayvanlar aleminin ortak özelliklerine yer verelim;

Hücre yapısı ökaryotik yapıdadır.

Çok hücreli yapı söz konusudur.

Üreme şekli eşeyli üreme olarak geçmektedir.

Hayvanlar alemindeki canlılarda özel dokular bulunmaktadır.

Hareket kabiliyeti vardır.

Yiyecekleri yutma yetenekleri bulunmaktadır.

Gelişmiş sinir sistemleri mevcuttur.

Bu ortak özellikler dışında hayvanlar aleminde yer alan bazı hayvanların kendilerine has olan özelliklerden bahsedelim.

Kelebek, örümcek, çekirge, Japon balığı, sazan, turna balığı, yılan, timsah, kurbağa, arı, muhabbet kuşu, papağan, yarasa gibi hayvanların belirli türleri, özellikleri, yer aldığı kategorisi bulunmaktadır.

Örneğin kelebek omurgasız hayvanlar arasındadır. Kelebek hayvanı kanatlı, uçabilen bir hayvandır. Yumurta ile üreme gerçekleştirmektedir. Kendi arasında cinsleri bulunmaktadır. Geneli pullarla ve parlak renklerle donatılmıştır. Vücut yapısı da böceklere benzetilmektedir. Gözleri başının iki tarafındadır. Hatta bazı kelebekler 20.000 adet küçük gözden oluşmaktadır. Ağız kısımları emici özelliğe sahiptir.

Japon Çin altın balık olarak bilinir. Soğuk suda yaşarlar ve ömürleri yaklaşık beş yıldır. Türleri saldırgan değildir. Hafızaları ise bilinenin aksinedir. Saniyelik bir hafıza yerine altı aylık hafızaları vardır. Balıklar omurgalı hayvan kategorisinde yer almaktadır. Dolayısıyla da Japon balığı omurgalıdır.

Timsah canlısı ise su içinde oldukça etkendir. Hatta üç saat suyun dibinde kalabilmektedir. İnsanlar arasında hızlı yüzücüler olarak bilinmektedir. Kalp yapıları dört odacıklı şeklindedir. Diller alt çeneye yapışıktır ve güçlü kaslara sahiptir. Çene kemikleri de hareketsizdir. Bu yüzden görevleri dil üstlenmektedir. Timsahlar sürüngenler grubunda yer alarak omurgalı hayvanlar listesindedir.

Arılar ise dört kanatlı böcekler olarak geçmektedir. İğneli türleriyle bilinirler. Arılar yavaş hareket etmektedir. Bal üretirler. Bu balı nektar şeklinde kusarak üretmektedirler. Hatta bu arılar bal arısı olarak bilinir ve altı bacaklıdır. İki çift kanadı ve iki bitişik gözleri vardır. Üç adet tekil gözleri de başlarının üzerindedir. Arılar böcekler sınıfında yer alır. Böcekler omurgasız olduğu için arılar da omurgasız kategorisinde incelenmektedir.

Kuşlar ise omurgalı hayvanlar arasındadır. Dolayısıyla muhabbet kuşu, papağan gibi kuşlar da omurgalı sınıfında yer alır. Muhabbet kuşları 18 cm boyunda ve ortalama 40 gram kiloda bulunur. Desenli ve farklı renkte olabilmektedir. Papağan da tıpkı muhabbet kuşu gibi bir kuş türüdür ve omurgalı kategorisinde yer almaktadır. Kendine has özelliklerinde kıvrık bir gaga, kalın bir dil, etli bir vücut ve parlak tüyler vardır.

Yarasa ise memeli bir hayvandır ve memeliler de omurgalılar arasındadır. Yarasanın kendine has özellikleri arasında üç ay kış uykusuna her yıl yatması, tavanda uzun süre asılı kalabilmesi, bacaklarında özel yapılı kasların olması vardır. Hatta yarasalar memeli grubunun en büyük takımını oluşturmaktadır. 1200 adetten fazla türüyle doğada yaşamaktadır.

Hayvanlar Alemi Çeşitliliği ve Sınıflandırması

Hayvanlar alemi oldukça geniş bir topluluktur. Bilim insanları incelemelerin kolay olması adına hayvanlar alemini sınıflara, çeşitlere ve gruplara ayırmıştır.

Hatta her hayvanlar da kendi arasında türlere ayrılmaktadır. Bu yazımızda tüm bunları örneklerle anlatacağız.

Hayvanlar alemi kendi içerisinde üç grupta sınıflandırılmaktadır. Omurgalı hayvanlar, omurgasız hayvanlar ve ilkel kordalılar olarak bu gruplar belirlenmiştir.

Omurgalı hayvanlar memeliler, balıklar, kurbağalar, kuşlar ve sürüngen hayvanlarıdır. Omurgalı olan bu hayvanların ortak özelliği omurgalı oluşlarıdır. Elbette ki her hayvanın kendi içinde ayrıldığı türlerin özellikleri de mevcuttur.

Omurgalı olan bu hayvanların her birinin sırtında omurgası vardır. Kafataslarının içinde beyin bulunur. Sinir sistemleri gelişmiştir. Organları da daha gelişmiş yapıdadır. Kapalı dolaşım sistemleri vardır. Bu hayvanların kanları kırmızıdır çünkü bu hayvanlarda hemoglobin bulunur. Karada yaşayan omurgalılar akciğerleriyle nefes alırken denizde yaşayan omurgalılar solungaçlarıyla nefes alır. İskelet, deri ve kıkırdakları vardır.

Omurgalı kategorisinde yer alan kuşlara muhabbet kuşu, papağan, Hint bülbülü gibi sayılamayacak derecede kuş türü örnek olarak verilebilir. Omurgalı kategorisinde yer alan balıklar arasında ise kavgacı balık, Japon balığı, lepistes, sazan, güneş balığı gibi sayılamayacak derecede balık türü örnek olarak verilebilir. Omurgalı kategorisinde yer alan sürüngenlere ise yılan, timsah, kertenkele gibi hayvanlar örnek olarak verilebilir. Omurgalı kategorisinde yer alan memeli hayvanlara ise gelincik, tavşan ve yarasa gibi hayvanlar örnek olarak gösterilebilir. Omurgalı olan kurbağalar arasında kara kurbağa, cam kurbağa, su kurbağası, ağaç kurbağası gibi türler örnek gösterilebilir.

Omurgasız kategorisinde yer alan hayvanlar süngerler, solucanlar, eklem bacaklılar, sölenterenler, yumuşakçalar ve derisi dikenliler olarak sınıflara ayrılmaktadır. Süngerler suda yaşamını sürdüren tek türde bulunan deniz canlılarıdır. Solucanlar ise yassı solucan, halkalı solucan ve yuvarlak solucan olarak çeşitlendirilir. Eklem bacaklılar da örümceğimsiler, kabuklular, böcekler ve çok ayaklılar olarak çeşitlidir. Söleterenler ise sucul canlılardır sürüngenlerden daha gelişmiştir. Söleterenlere örnek olarak mercanlar ve deniz anası verilebilir. Yumuşakçalara örnek olarak ahtapot, salyangoz, sümüklü böcek ve midye verilebilir. Derisi dikenliler de su hayvanlarıdır. Deniz kestanesi, deniz yıldızı bu türe örnek su hayvanlarıdır.

Omurganın olmaması, hücre duvarlarının olmaması, çok hücreli olmaları, çevrelerinden ısı emmeleri, iki üreme veya gamet yöntemiyle üremeleri, büyüdükçe biçim değiştirmeleri omurgasız kategorisinde yer alan hayvanların ortak özellikleridir.

İlkel kordalılar kategorisi ise başı kordalılar ve tulumlar olarak iki grupta yer alır. Bu kategoride yer alan canlılarda omurga bulunmaz. Tulumlarında ergin bireyleri bulunur ve bunlar da denizde yaşar. Yaşama biçimleri ise sabittir. Bu hayvanlarda esnek ve destekleyici yapı bulunur. Hatta bu yapıya sırt ipi ismi verilir. Bu hayvanların sırt bölgesinde boru şeklinde bir sinir kordonu yer alır. Bu özellikler ilkel kordalılar grubundaki canlılarının ortak özellikleridir