Vaybe
Mümin Peygamberimizin Allah'tan alıp insanlara ulaştırdığı dini kabul eden ve buna gönülden inanan kişiye mümin denir. Kişinin mümin olması onda birtakım özeliklerin...
BİLİŞSEL PSİKOLOJİ Bilişsel psikoloji, biliş kavramının bilimsel olarak incelendiği psikolojinin bir alt dalıdır. Biliş kelimesi Latince *cognoscere* veya *bilmek* kelimesinden gelmektedir....
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM İnsan dünya için önemli olduğundan değil,kendimizi anlamak için psikoloji bilimine ihtiyaç vardır. İnsanı anlamak için onun zihinsel özelliklerini,...
İlk insan, aynı zamanda ilk peygamber olan Hz. Ademdir. Hz. Adem'den bugüne kadar bütün toplumlarda din insanlığın hayatına yön vermiş;...
TÜRKLERİN ANAYURDU Türklerin Anayurdu Orta Asya'dır. Orta Asya Batıda Hazar Gölü, İtil Irmağı, Doğuda Kingan Dağları, Kuzeyde Baykal Gölü ve Yenisey...
PSİKOLOJİNİN ALT DALLARI Psikologlar,insan zihni ve davranışlarının birçok yanına odaklanabilirler.Bu farklı odaklar, psikolojinin alt dallarını oluşturmaktadır. Aşağıda psikolojinin çeşitli alt dallarına...