Vaybe
PSİKOLOJİNİN ALT DALLARI Psikologlar,insan zihni ve davranışlarının birçok yanına odaklanabilirler.Bu farklı odaklar, psikolojinin alt dallarını oluşturmaktadır. Aşağıda psikolojinin çeşitli alt dallarına...
İpek Böcekçiliği İpek böceği dut ağacının yaprakları ile beslenen bir tırtıl türüdür. Tırtılın salgıladığı ince maddeye ipek adı verilir. İpek...
Mükellef, ergenlik çağına gelen ve akıl sağlığı yerinde olan; dinin belirlediği hükümlerle sorumlu tutulan kişi demektir. Dinen mükellef (yükümlü) olan...
UZAK DOĞU MEDENİYETLERİ Çin medeniyeti : Asya kıtasının güneydoğusunda Sarı Irmak boylarında bereketli topraklar kurulmuştur. Çin medeniyetinin oluşmasında Türk, Moğol ve...
YAPISALCI EKOL Psikoloji "ne? "sorusunu cevaplamalıdır. Psikoloji, sağlıklı insanın bilincini öğelerine öğelerine ayıran bilimdir. Kurucusu Willhelm Wund ,E.B Titchener, H.Ebbinghaus. O.Küüple. İŞLEVSELCİ...
MISIR MEDENİYETİ Mısır medeniyeti, Nil nehrinin verimli toprakları üzerinde kurulmuştur.Mısır, etrafının geniş çöller ve denizlerle çevrili olması nedeniyle dış etkilere daha...