Vaybe
Bilginin zihinsel temsilleri üzerinde yapılan manipülasyonlar psikologlar tarafından düşünce olarak tanımlanmaktadır. Temsiller kelime, imge, ses veya diğer duyu sistemlerin veri...
UZAK DOĞU MEDENİYETLERİ Çin medeniyeti : Asya kıtasının güneydoğusunda Sarı Irmak boylarında bereketli topraklar kurulmuştur. Çin medeniyetinin oluşmasında Türk, Moğol ve...
Hayatın tamamına yayılmış bu ibadet anlayışından başka, zamanı, yeri yapılış tarzı ve miktarı dinimizce belirlenmiş özel birtakım ibadetlerde vardır. İbadetleri,...
TARİH NEDİR? Tarih ve Zaman Tarih, Geçmiş ve gelecek bilincine sahip tek varlık olan insan,tecrübeleri geçmişten cesaret alarak öğrenir ve bunu...
MEZOPOTAMYA MEDENİYETLERİ İlk Çağ'da Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan bölgeye Mezopotamya denmiştir. Burada bilinen ilk medeniyeti Sümerler kurmuşlardır. 'Site' denen...
Kelime-i Tevhid Ve Kelime-i Şehadet İmanın özü kelime-i tevhid ve kelime-i şehadette ifade edilebilir. Kelime-i tevhid, hem İslam'a girişin ifadesidir hem de...