Vaybe

UZAK DOĞU MEDENİYETLERİ

76

UZAK DOĞU MEDENİYETLERİ

Çin medeniyeti : Asya kıtasının güneydoğusunda Sarı Irmak boylarında bereketli topraklar kurulmuştur. Çin medeniyetinin oluşmasında Türk, Moğol ve Tibet kültürlerinin de etkisi olmuştur.

Çinliler kağıt, matbaa, barut ve pusulayı icat ederek medeniyete önemli katkıda bulunmuşlardır. Çin’de üretilen ipek, porselen, seramik işleri, bronz ve yeşim taşı ilk çağlardan itibaren Ön Asya ve sonra Avrupa’da aranan ürünler olmuştur.

Türkler ve Moğollara karşı inşa ettikleri Çin Seddi aydan görülebilen tek insan eseridir. Çin insanı, dinden çok felsefe öğreticisi olan Taoizm ve Konfüsyüsçülükten etkilenmiştir.

Hint medeniyeti Asya kıtasının güneyinde İndus ve Ganj nehirlerinin verimli toprakları üzerinde ortaya çıkmıştır.Bu nedenle birçok kavimin istilasına uğramıştır. Hindistan’ı Arilerin istilasıyla ‘kast’sistemi bu bölgeye taşınmıştır. Hindistan’da ‘kast düzeni’ adı verilen sert toplumsal yasalar etkisini günümüzde sürdürmektedir.

Hinduizm ve Budizm dini-felsefe öğretileri sanat, edebiyat ve bilimsel gelişmeyi sağlayan bir ortam oluşturmuşlardır.Eski Hintliler ondalık sayı sistemini bulmuşlardır,karakök ve küpkökünü almayı öğrenmişlerdir .Dünya’nın Güneş etrafında dönen bir küre olduğunu bulmuşlardır.Heykel fireskolardaki başarıları büyüleyicidir. Müzik ile Hint notalaması bilinen en eski notalamalardandır.

Hindistan baharatları, en çok aranan ve pazarlanan ürünlerden olmuştur. Bu ürünlerin pazarlandığı Baharat Yolu Yeni Çağ’ın sonlarına kadar ticari önemini korumuştur.

 

 

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.