Vaybe

TARİH NEDİR?

76

TARİH NEDİR? Tarih ve Zaman

Tarih, Geçmiş ve gelecek bilincine sahip tek varlık olan insan,tecrübeleri geçmişten cesaret alarak öğrenir ve bunu gelecek nesillere aktarır.Bunun için de tarih bilimine ihtiyaç duyar.Farklı dönemlerde büyük fikir adamları ve tarihçiler, tarih hakkında değişik tanım ve yorumlar yapmıştır.

Tarih yazıcılığının öncüsü kabul edilen Herodotos tarihin merkezinde insanın yer aldığını,İslam dünyasının en önemli fikir adamlarından biri olan İbn-i Haldun tarihte nedensellik ilişkisinin bulunduğunu, tarih yazımında çığır açan Leopold Von Ranke tarih yazımının mutlak belgelerle yapılması gerektiğini, Osmanlı tarihçiliğinde büyük bir değişim yaratan Ahmet Cevdet Paşa geçmiş olaylardan ders çıkarılması gerektiğini, günümüz tarihçiliğine önemli katkısı olan Edward H.Carr tarihin bugün ile geçmiş arasında bitmez bir diyalog olduğunu, Türk tarihçiliğinin asırlık çınarı Halil İnalcık ise tarihi kaynakları iyi tenkit edip değerlendirmek gerektiğini ifade etmiştir.

Tarihçilerin bu değerlendirmelerinden yola çıkarak, tarihin tanımını en yalın şekilde şöyle yapabiliriz: Tarih, insanların geçmişteki siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik vb. her türlü faaliyetini, olayların birbirleriyle olan ilişkilerini, sebep-sonuç, yer-zaman göstererek, belgelere dayalı olarak inceleyen bilim dalıdır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.