TÜRKLERİN KULLANDIĞI TAKVİMLER

Geçmişten Günümüze Takvimler 

12 Hayvanlı Türk Takvimi : Türklerin kullandığı ilk takvimdir.Güneş yılı esas alınmıştır. Her yıl bir hayvan adıyla anılır.12 yılda bir devir yapar.Türklerin İslam  öncesi takvimidir.

Bu takvimde  kullanılan  hayvanlar isimleri   ise şunlardır :

Sıçgan(sıçan),ud(öküz),bars(pars),tavışgan(tavşan),lu(ejder)yılan,yund(kısrak),kon(koyun),biçin(maymun),

takıgu(tavuk),it(köpek),tonguz(domuz)

Hicri Takvim : Türklerin İslamiyet”i kabul ettikten sonra kullandığı takvimdir.Ay yılı esas alınmıştır.Kameri (ay) takvim olarak da bilinir. Hz. Ömer”in  düzenlettiği bu takvimde ,Hicret (622) başlangıç alınmıştır.Bu takvime göre bir yıl 354 gün 8 saat 48 dakikadır. Ayrıca  bir ay yılı bir güneş yılından yaklaşık 11 gün eksiktir.Günümüzde İslam dünyası dini günleri  bu takvime göre belirlemektedir.

Celali TakvimBüyük Selçuklu Sultanı Celaleddin Melik Şah’ın emriyle Ömer Hayyam başkanlığında kurulan bir astronomi heyetince hazırlanmıştır.Güneş yılı esas alınmıştır.Başlangıç tarihi, 1079 yılı kabul edilmiştir.

Rumi Takvim : Osmanlı Devletin’de Hicri Takvim yanında 1839  yılından itibaren sadece mali işlerde aksamaması olmaması için kullanılmıştır.Güneş yılı esas alınmıştır.Bir yıl 365 gün 6 saat olarak kabul edilmiştir. 1839″dan itibaren mart ayı, mali yılbaşı olarak kabul edilmiştir.Miladi takvimle arasında 584 yıllık fark vardır.

Miladi Takvim  : Günümüzde en yaygın kullanılan bu takvim, güneş yılı esasına göre düzenlenmiştir.Bir yıl 365 gün 6 saattir. Başlangıcı, Hz. İsa’nın doğumundan  bir hafta sonrası yani 1 Ocaktır. Kökeni Mısırlılara dayanan bu takvimi Romalılar  geliştirmiş ve Papa 13, Gregorious(Gregoryen) son şeklini vermiştir. Bu nedenle “Gregoryen takvimi ” de denir. Ülkemizde 1 Ocak 1926 “dan itibaren kullanılmaya başlanmıştır.