HZ. MUHAMMED DÖNEMİ SİYASİ OLAYLAR

Bedir Savaşı

Müslümanlar, Suriye’ye giden Mekke’ye ait bir ticaret kervanını ele geçirmek istemişlerdir. Böylece Müslümanlar hem Mekke’de kalan mallarının karşılığını alacaklar hem de Mekke’yi ekonomik yönden zarara uğratmış olacaklardır.

Bu nedenle Bedir Kuyuları çevresinde gerçekleşen savaşı, Müslümanlar kazanmıştır.

Sonuçları

 • Müslümanların kazandığı ilk zaferdir. Böylece müslümanların kendilerine olan güvenleri artmıştır.
 • Mekkelilerden esir edilenlerin zengin olanları para karşılığı okuma yazma bilenler ise on Müslümana okuma yazma öğretme karşılığında serbest bırakılmıştır.
 • Medine Sözleşmesi’ne uymayan Beni Kaynuka Yahudileri, Medine’den çıkarılmışlardır.
 • Şam ticaret yolunun denetimi Müslümanların eline geçmiştir.
 • Savaşta elde edilen ganimetlerin 4/5 i savaşçılara dağıtılmış 1/5 i ise hazineye aktarılmıştır. Böylece ilk kez İslam savaş hukukunun temelleri atılmıştır.

Uhud savaşı

Müslümanların Bedir zaferi Mekkelilerin hiç hoşuna gitmeyecek ve daha da hırslanmalarına neden olacaktır. Prestij kaybına uğrayan ve gücü Müslümanlara kaptırmak istemeyen Mekkeliler intikam almak. Müslümanları tamamen ortadan kaldırmak ve Medine’den çıkarılan Beni Kaynuka Yahudilerinin  de kışkırtmaları gibi nedenlerle Müslümanlar üzerine hareke geçmişlerdir. Mekkelilerin harekete geçtiği haberini alan İslam orduları Uhud Dağı’na hareket etmişlerdir. Savaş sırasında Hz. Muhammed’in Uhud Dağı eteklerine yerleştiği okçuların yerlerini terk etmeleri sonucu savaşı Müslümanlar kaybetmiştir.

Sonuçları

 • Müslümanların ilk yenilgisidir
 • Mekkeliler galip gelmelerine rağmen Müslümanları yok edememişlerdir.
 • Mekkelilerle anlaşan bir grup Yahudi Medine’den çıkarılmıştır.

HENDEK SAVAŞI 

 • Mekkeliler Uhud Savaşı’nı kazanmanın verdiği güvenle Müslümanları yok etmek amacıyla harekete geçmişlerdir.
 • Mekkelilerin büyük bir kuvvetle Medine üzerine yürüdüğünü haber alan Müslümanlar Medine’nin çevresine hendekler kazmışlardır. Gördükleri savunma karşısında başarılı olamayacaklarını anlayan Mekkeliler geri çekilmek zorunda kalmışlardır.

Sonuçları

 • Müslümanları son savunma savaşıdır.
 • Yahudiler tamamen Medine’den çıkarılmıştır.
 • İslamiyet’in yayılışı hız kazanmıştır.

HUDEYBİYE ANTLAŞMASI (628)

Hz. Muhammed 628 yılında Hac yapmak istediğini Mekkelilere bildirmiştir. Fakat Mekkeliler bu duruma karşı çıkmışlardır. Daha sonra iki taraf arasında görüşmeler yapılmış ve görüşmeler sonucunda Hudeybiye Antlaşması imzalanmıştır.

Antlaşmaya Göre :

 • Müslümanlar ertesi yıl Kabe’yi ziyaret edecek.
 • Antlaşma on yıl süreyle geçerli olacak.
 • Taraflar istedikleri kabilelerle antlaşma yapabilecek.
 • Reşit olmayan bir Mekkeli velisinin izni olmadan Medine’ye sığınırsa geri iade edilecek. Ancak Müslümanlardan Mekke’ye sığınan olursa iade edilmeyecektir.

Antlaşmanın Önemi

 • Mekkeliler, Medine İslam Devleti’ni hukuken tanımıştır.
 • Barış ortamı İslamiyetin yayılmasını hızlandırmıştır.
 • Mekke kervanları Medine’den geçmeye başlamış böylece Müslümanlar ekonomik yönden gelişmiştir.

HAYBER KALESİ’NİN FETHİ(629)

Müslümanlar aleyhine faaliyet gösteren Hayberli  Yahudiler üzerine sefer yapılmış ve Hayber Kalesi alınmıştır.

Sonuçları

 • Vergi vermeyi kabul eden  Yahuhudiler Hayber’de kalmasına izin verilmiştir.
 • Şam ticaret yolunun güvenliği sağlanmıştır.

MEKKE’NİN FETHİ

Mekkeliler Hudeybiye Barışı’nı bozmaları üzerine Hz. Muhammed büyük bir orduyla Mekke üzerine yürümüştür. İslam ordusu fazla bir direnişle karşılaşmamış Mekke kısa sürede fethedilmiştir.

Fethin Sonuçları

 • Müslümanlar Arap Yarımadası’nın en büyük gücü haline gelmişlerdir.
 • Kabe’deki putlar yıkılmıştır.
 • İslamiyet’in yayılışı hız kazanmıştır.

HUNEYN SAVAŞI VE TAİF SEFERİ(630)

Mekke’nin kaybedilmesi sonrası İslamiyeti kabul etmeyen Arap kabileleri Huneyn’de toplanmışlardır.Bunun üzerine Hz. Muhammed buraya sefer düzenlemiştir. Müslümanlar karşısında başarılı olamayan Arap kabileleri Taif’e sığınmışlardır. Müslümanlar Taif’i kuşatmışlar fakat sonuç alamamışlardır. Daha sonra Taifliler kendi istekleriyle Müslüman olmuşlardır.

TEBÜK SEFERİ(631)

Bizans’ın Arabistan üzerine sefer yapacağının haber alınması üzerine büyük bir orduyla hareke geçilmiştir. Ancak Tebük önlerine gelindiğinde haberin asılsız olduğu anlaşılmış ve geri dönülmüştür.

HZ. MUHAMMED’İN VEFATI (632)

Hz. Muhammed 631 yılında Veda Haccı’nı gerçekleştirmiş. Bu hac sırasında Veda Hutbesini okumuştur. Veda Hacc’ndan sonra vefat etmiştir.