PSİKOLOJİ NEDİR ?

PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM

İnsan dünya için önemli olduğundan değil,kendimizi anlamak için psikoloji bilimine ihtiyaç vardır. İnsanı anlamak için onun zihinsel özelliklerini, zihnin işleyişini, davranışlarını ve bu davranışlarını ve bu davranışların nedenlerini öğreten bilim psikolojidir.Çağdaş bilimsel psikolojide “canlı”denilince hayvan ve insan davranışları, özellikle de insan  davranışları anlaşılmaktadır.Davranışlar dıştan doğrudan  gözlenen, dıştan doğrudan gözlenemeyen psikofizyolojik tepkiler olarak düşünebilir.

Her ne kadar sözcük anlamı “ruh bilgisi”olsa da psikoloji  metafizik anlamıyla ruhla ilgilenmez, ruh sözcüğü klinikte akıl sözcüğü yerine kullanılır.

PSİKOLOJİNİN  BİLİM OLMA SÜRECİ

Psikoloji, Antik Çağda  felsefenin içinde ruh ile ilgilenen bir alan olarak yer alıyordu. Rönesans”taki insan zihni çalışmalarıyla birlikte felsefenin konusu “zihin”oldu.. Deneyci Thomas Hobbes, john  Locke ve David  Hume  insan zihnini doğuştan boş bir levha olarak gördüler.Bilim  olarak psikolojiyi önceleyen Leibriz ve Kant”a göre  insan zihni  dinamik bir varlıktı, zamanla değişiklik gösteriyordu.Ayrıca  zihin sadece deneyimlerle  dolmuyor bazı özellikleri doğuştan  geliyordu. Wilhem wundt”un 1 1879″daki  labarotuar çalışmasıyla psikoloji bilimi  felsefeden bağımsız hale geldi.