İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ

TÜRKLERİN ANAYURDU

Türklerin Anayurdu Orta Asya’dır. Orta Asya Batıda Hazar Gölü, İtil Irmağı, Doğuda Kingan Dağları, Kuzeyde Baykal Gölü ve Yenisey Irmağı, Güneyde Tibet Yaylası ve Sarı Irmakla çevrilidir.

Bu bölgede Türklerin yaşam biçimi hayvancılığa dayalı göçebelikdir.

GÖÇEBE HAYATIN SONUÇLARI

Bağımsızlık ve özgürlük duygusunu geliştirmiştir. Temel geçim kaynakları hayvancılıktır.Bu sebeple hayvanların ihtiyaçlarına göre yaylak ve kışlakları vardır. Mimari gelişmemiş; ancak el sanatları oldukça gelişmiştir.Yazılı edebiyat gelişmemiştir.Tabiatla mücadele savaşçılık ruhunu geliştirmiştir. Askerlik gelişmiştir.

ORTA ASYA GÖÇLERİNİN SEBEPLERİ

  • İklim değişikliği
  • Çin baskısı
  • Ekonomik sıkıntılar
  • Aşırı nüfus artışı
  • Salgın hayvan hastalıkları
  • Yeni ülkeler tanıma ve fethetme arzusu
  • Türk boylarının iç anlaşmazlıkları, gibi sebeplerle büyük bir göç yaşandı.
  • Orta Asya’dan ayrılan Türkler Doğuya, Kuzeye,Güneye, Batıya göç etmişler ve göçler aralıklarla yüzyıllarca devam etmiştir.

  GÖÇLERİN SONUÇLARI

Orta Asya’ da kalanlar ilk Türk Devletlerini kurmuştur. Ön Asya uygarlıkları Türklerden etkilendi. Karşılaşılan toplumlardan geri olanlar kültürel anlamda etkilenmiş, ileri olanlardan etkilenmiştir. Farklı bölgelerde yeni devlet yapılanmaları oluşturuldu. Türklerin geniş bir alana yayılması Türk tarihinin incelenmesini zorlaştırmıştır.

TÜRK KELİMESİNİN ANLAMI

Türk kelimesi güçlü,kuvvetli,türeyen,çoğalan yaratılmış,töreli,miğfer,cezbetmek anlamındadır.Türk kelimesinin bugünkü yazılışı Orhun Anıtlarında  tespit edilmiştir.