Vaybe

kariyer

Toplumsal ve çevresel problemlere bir iş modeli ile çözüm üretip, bu modelle kar yerine sosyal ve ekolojik faydayı gözetmek diye...