EKOLLER ve YAKLAŞIMLAR

YAPISALCI EKOL

Psikoloji “ne? “sorusunu cevaplamalıdır. Psikoloji, sağlıklı insanın bilincini öğelerine öğelerine ayıran bilimdir.  Kurucusu Willhelm Wund ,E.B Titchener, H.Ebbinghaus. O.Küüple.

İŞLEVSELCİ EKOL

Psikoloji canlının amaca yönelik zihinsel süreçlerini inceleyen bilimdir. Psikoloji “neden?” sorusuna cevap aramalıdır.Çevreye uyum ve sorunların çözümü önemlidir. John Dewey, William James, J.R Angel, R.S Woodwort,önemli temsilcileridir.

KLASİK DAVRANIŞÇI EKOL

Psikolojiyi canlıların uyarıcılara gösterdikleri davranış ile sınırlamıştır. Uyarıcı ile gözlenebilir davranış ilişkisi üzerinde deneyler yapmışlardır.Kurucusu J.B. Watson’dur. Temsilcileri  K.Lashley ,B.F. Skinner.

GESTALT EKOLÜ

Yapısalcı ekolün zihni analiz etmesine karşı çıkmışlardır, zihnin parçaların toplamı olmadığını, dinamik bir  varlık olduğunu savunmuşlardır. Kurucusu M.Wertheimer’dir. Temsilcileri K.Koffka , K.Levin , W.Köhler.

PSİKOANALİTİK EKOL

İnsan davranışlarının sadece bilinç süreçleriyle açıklanamayacağını, psikolojinin bilinçaltını da incelemesi gerektiğini savunmuşlardır.Kurucusu S.Freud  Temsilcileri C.G. jung, A.Adler ,K. Homey, E Fromm, E.Erikson.

YENİ DAVRANIŞCILIK EKOLÜ

Klasik davranışcı ekolün reddettiği “zihin”kavramı , “bitiş” olarak 1950’den sonra yeni davranışcılar tarafından psikolojinin konusuna kabul edilmiştir.Böylece psikoloji, doğrudan gözlenebilen davranışların yanında doğrudan gözlenemeyen “bilişsel süreçleri” de inceleyen bir bilim olarak tanımlanmıştır. Yeni davranışçıların temsilcileri, E.C. Tolman, E.R. Gutrie ve C.L.Hull.

BİYOLOJİK YAKLAŞIM

Bütün psikolojik olaylar beyin ve sinir sisteminin hareketleriyle bağlantılıdır.Önemli temsilcileri Adolf Meyer’dir.

BİLİŞSEL YAKLAŞIM

Davranışı algılama,anımsama,akıl yürütme,problem çözme gibi zihinsel süreçler yardımıyla açıklamaya çalışan bu yaklaşımın önde gelen temsilcileri Jean Piaget ve J.S Bruner’dir.

HÜMANİSTLİK YAKLAŞIM

Bazı kaynaklarda kişisel özelliklere ya da bireyi bir fenomen (özel varlık)olarak görmeye önem vermesi nedeniyle fenomenolojik yaklaşım olarak da adlandırılan bu yaklaşım bireyin içsel yaşantısına, deneyimlerine değer vermektedir.C. Rogers ve A Maslow’dur.