Vaybe

Hicret

HZ. MUHAMMED DÖNEMİ Hz. Muhammed 571 yılında Mekke'de dünyaya gelmiştir. Babası Kureyş kabilesinin Haşimoğulları soyundan Abdullah, annesi Mekke'nin ileri...