Vaybe

İSLAM TARİHİ

82

İSLAMİYET’TEN ÖNCE ARAP YARIMADASININ DURUMU

Arapların tarih sahnesine çıktığı bölge Arabistan’dır. Arabistan’ın kuzeyinde Suriye, Filistin,Kuzey Afrika güneyinde Umman Denizi, doğusunda Basra Körfezi, batısında Kızıldeniz bulunmaktadır.

 • Arabistan’ın en önemli bölgeleri Güney Yemen ve Mekke ile Medine’yi içine alan Hicaz bölgesidir.
 • Güney Yemen Arabistan’ın tarımla elverişli topraklarının bulunduğu bölgedir. Burada yaşayan Araplar tarımla uğraşmışlar ve yerleşik bir yaşam sürmüşlerdir.
 • Mekke İslamiyet öncesi dönemde de Araplar tarafından kutsal kabul edilmiştir. İslamiyet öncesi dönemde Hz. İbrahim tarafından inşa ettirilen Kabe Mekke’ye dini bakımdan önem kazanmıştır.
 • Mekke’nin ticaret yolları üzerinde bulunması ve Kabe’nin burada olması bu şehri ticari ve dini bir merkez haline getirmiştir.
 • v. yüzyıldan itibaren Mekke’ye Kureyş Kabilesi hakim olmuştur.
 • İslamiyet öncesi Arap Yarımadası siyasi birlikten yoksundur. Araplar yönetim biçimi olarak kabilecilik anlayışını benimsemişlerdir. Kabileler arasında sık sık mücadeleler yaşanmıştır.
 • Arap Yarımadasında hakim din Putperestliktir.Bunun yanısıra Musevilik, Hristiyanlık ve Hanif dinlerini de inanılmıştır.
 • Arap Yarımadasındaki halıkın büyük bir kısmı bedevi adı verilen göçebelerden oluşmuştur.
 • Araplarda kölecilik yaygındır. Ailede erkek mutlak hakimdir. Kadınların miras hakkı dahi yoktur. Kız çocukları diri diri toprağa gömülmüştür.
 • Araplarda dil ve edebiyat gelişmiştir. Birbirleriyle savaşmadıkları “Haram Aylar” da panayırlar düzenlemişler ve burada şiir yarışmaları yapmışlardır.
 • Arabistan’da Mekke ve çevresinde kurulan bu panayırlar toplumsal ve ticari hayatın canlanmasını sağlamıştır. Bu panayırların en önemlisi ” Ukaz Panayırı”dır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.