Vaybe

HZ. MUHAMMED DÖNEMİ

146

HZ. MUHAMMED DÖNEMİ

 • Hz. Muhammed 571 yılında Mekke’de dünyaya gelmiştir.
 • Babası Kureyş kabilesinin Haşimoğulları soyundan Abdullah, annesi Mekke’nin ileri gelenlerinden Amine’dir. Doğmadan babasını 6 yaşındayken annesini kaybetmiştir.
 • Annesinin ölümünden sonra dedesi Abdulmüttalip tarafından onun da ölümü üzerine amcası Ebutalip tarafından büyütülmüştür.
 • Küçük yaşlardan itibaren ticaretle uğraşmış, doğru sözlülüğü, güvenirliği nedeniyle Mekkeliler tarafından “El Emin” olarak anılmıştır.
 • 25 yaşında Hz. Hatice ile evlenmiş ve eşinin ticaret kervanlarını yönetmiştir.
 • Hz. Muhammed’e 40 yaşındayken Hira Dağı’nda ilk vahiy indirilmiş ve peygamberlikle görevlendirilmiştir. Böylelikle peygamber olarak insanları dine çağırmaya başlamıştır.

Hz. Muhammed’e ilk inananlar Hz. Hatice, Hz. Ali, Hz. Ebubekir ve Hz. Zeyd’dir. Böylelikle İslamiyet’in yayılması hız kazanmıştır. Bu durum karşısında peygambere inanmayan Mekkeliler Müslümanlara baskı yapmaya başlamışlardır.

Arapların İslamiyet’e Karşı Çıkma Nedenleri

 • İslamiyetin sınıf farkı gözetmeksizin insanları eşit kabul etmesi.
 • Mekke ileri gelenlerinin ekonomik çıkarlarını kaybetmek istememesi
 • İslamiyetin tek tanrılı inancı getirerek puta tapıcılığı reddetmesi
 • İslamiyetin öldükten sonra dirilme inancını getirmesi

HİCRET

 • Mekkeliler, Müslümanlar üzerindeki baskılarını arttırmışlardır. Bunun üzerine Hz. Muhammed Müslümanların Habeşistan’a hicret(göç) etmelerine izin vermişler böylece ilk hicret gerçekleşmiştir.
 • 619 ve 622 yılları arasında Müslümanlık Medineliler arasında hızla yayılmıştır. 1.Akabe Biatı’nda 6 kişi olan Müslümanların sayısı 2. Akabe Biatı ile 75’e ulaşmıştır. Bu olayın ardından Medinelilerin çağrısı üzerine Hz. Muhammed Mekke’den Medine’ye hicret etmiştir.(622)

Hicretin Sonuçları

 • İslamiyetin yayılması için uygun ortam doğmuştur.
 • Medine İslam Devleti kurulmuş ve Hz. Muhammed devlet başkanı olmuştur.
 • Medine’ye göç eden Müslümanlarla(mühacir) Medineli Müslümanlar (ensar) kardeş kabul edilmiş. Böylece doğacak herhangi bir sorunun önüne geçilmiştir.
 • Hicret, Hz. Ömer zamanında takvim başlangıcı olarak kabul edilmiştir.
 • İlk nüfus sayımı yapılmış ve Müslümanların sayısının 1500 olduğu anlaşılmıştır.
 • Medine Yahudileri ile Hz. Muhammed arasında bir vatandaşlık sözleşmesi yapılmıştır.

Sözleşmeye göre ; Yahudiler inançlarında serbest olacak, Medine bir saldırıya uğrarsa şehir birlikte savunulacaktır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.