Edirne

Edirne Tarihi Marmara Bölgesinde bulunan Edirne’nin, ilkçağlarda Orta Asya’dan göç edip buraya yerleşen Trakyalılar tarafından kurulduğu herkes tarafından bilinmektedir. İlk çağların ileriki zamanlarında Büyük İskender döneminde Roma İmparatorlarından Hadrianus tarafından tekrar kurulmuşçasına imar edilen şehir, onun adına benzer Hadrianapolis olarak anılmıştır. Bir aralar Bulgar egemenliğine geçiş yapmış fakat 1361 yılında I. Murat...
1
Sayfa başına git