İslami Bilgiler

Sual: İyi müslüman olmak için güzel ahlaklı olmak gerektiğini bildirdiniz. Güzel ahlaka nasıl sahip olunur? CEVAP Evet iyi bir müslüman olmak için güzel ahlaka sahip olmak, kötü ahlaktan uzak durmak gerekir. Ancak bununla dünya ve ahiret saadeti elde edilir. Güzel ahlak, ilim ve edep öğrenmekle, iyi insanlarla arkadaşlık etmekle elde edilir. Kötü ahlak...
Sual: Evliya nasıl tanınır, vasıfları nelerdir? CEVAP Çalışmak farz olduğu için, enbiya ve evliya da çalışır. Mesela Âdem aleyhisselam, çiftçilikle uğraşırdı. Nuh aleyhisselam marangoz, Davud aleyhisselam demirci idi. Evliya-i kiram da çeşitli meslek sahibi idiler. Allahü teâlâ, (Sevdiklerimi halkın içinde saklarım, herkes tanıyamaz) buyuruyor. Onları tanıyan kimseler az da olsa vardır. Evliyanın...
Ali Semerkandi Kimdir..? Ali Semerkandi Osmanlı Devleti'nin kuruluş devrinde, Ankara'nın çamlıdere beldesinde yaşayan büyük velilerden. 1320 senesinde İsfehan'da doğdu. Babasının ismi Yahya olup, Hz.Ömer'e dayanır. Çok zeki ve pek akıllı idi. Küçük yaşta Kur'an-ı Kerim'i ezberledi ve muhtelif kıraatlere göre okunmasını öğrendi. Genç yaşında; tefsir, hadis, fıkıh ve tasavvuf ilimlerinde pek...
Somuncu Baba Hakkında Somuncu Baba Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında Anadolu'da yetişen alim ve velilerin büyüklerinden. " Somuncu Baba "  lakabıyla tanınıp meşhur oldu. 1349 senesinde  Kayseri'de doğdu. İsmi Hamid, babasının ismi Şemseddin Musa'dır. İlk tahsilini babasından aldı. Babasının vefatından sonra Şam'a giderek, Hankah-ı Bayezidiyye'de ilim öğrendi. Tasavvuf yoluna girdi. Asıl adı Hamid...
Mehmet Emin Efendimiz Hakkında Mehmet Emin Efendimiz Doğu Anadolu'da yetişen evliyanın meşhurlarından. Babası Seyyid Abdülaziz'dir. 1854 senesinde Yukarı Doğubayezid'de doğdu. 1914 de yine orada vefat etti. Tasavvufta yüksek haller ve kerametler sahibi mübarek bir zattı. Kabri  Yukarı Doğubayezid'de aile kabristanındadır. Geceleri parmaklarından sızan ışıkla yazı yazardı. Bu kerametini görenler, " bu ışıkta...
Hacım Sultan Türbesi -Uşak Sivaslı -Hacım Köyü Hacım Sultan Hakkında Hacım Sultan Andolu'da yaşayan büyük velilerden. İsmi Recep'tir. Soyu Peygamber Efendimiz'e dayandığı rivayet edilir. Doğum ve vefat tarihi belli değildir. On dördüncü asırda yaşamıştır. Hacı Bektaş-ı Veli'nin yakınlarındandı. Hacım Sultan  insanlara doğru yolu anlatmak için yaşamı boyunca mücadele etti.  
Abapuş-i Veli  (Bali Sultan) Kimdir.? Anadolu evliyasından. İsmi Bali Mehmed Çelebi olup, Bali Sultan olarak da bilinir. Germiyan şahzadelerinden Hızır Paşanın oğludur. Dedesi Süleyman Şah, Mevlana Celaleddin Rumi'nin oğlu Sultan Veled'in Mutahhara Sultan ile evli olduğundan, soyu Mevlana hazretlerine ulaşır. Babası ona, saltanat elbisesi yerine tarikat abası giydiği için " Abapuş-i...
Yunus Emre Hakkında Tasavvuf ehli ve halk şairi. Hayatı ve kimliği hakkında kesin malumat yoktur. Şiirleri, asırlar boyunca zevkle ve hayranlıkla okunmuş, yanlız bizde değil, birçok ülkelerde de alaka uyandırmış bulunan müstesna bir şahsiyettir. 80 sene kadar yaşadığı, Eskişehir'in Mihalıçcık kazasına bağlı Yunus Emre köyünde, 1320 senesinde vefat ettiği ve buraya...
Türk tasavvuf geleneğinin hareket noktası "Pir-i Türkistan" Hoca Ahmed Yesevi, Güney Kazakistan'da Çimkent şehrine 7 km., bugün Türkistan adıyla tanılan Yesi şehrine 157 km. uzaklıktaki Sayram kasabasında doğmuştur. Doğum yılı kesin olarak bilinmemektedir. 73 yıl yaşadığı ve 1166 yılında vefat ettiği şeklindeki yaygın görüş ışığında, 1093 yılında doğduğu ortaya çıkmaktadır. Babası...
Mevlana 30 Eylül 1207 yılında bugün Afganistan sınırları içerisinde yer alan horasan Ülkesi'nin Belh şehrinde doğmuştur. Mevlana'nın babası Belh şehrinin ileri gelenlerinden olup, sağlığında "Bilgelerin Sultanı" unvanını almış olan Hüseyin Hatibi oğlu Bahaeddin Veled'tir. Annesi ise Belh Emiri Rükneddin'in kızı Mümine Hatun'dur. Yaşamını "Hamdım,piştim,yandım" sözleri ile özetleyen Mevlena 17 Aralık...
  Fatih Sultan Mehmed'in hocası, ünlü islam büyüğü Akşemseddin, 1390 yılında Göynük'te doğdu. Akşemseddin'in asıl ünü, büyük veli Hacı Bayram ile tanışmasından sonra başlamıştır. İlmi konulardaki önemli başarıladan sonra tasavvuf konusunda da ağırlığını göstermiş, daha sonra da Sultan ikinci Murad'ın emir ve isteğiyle Fatih Sultan Mehmed'in hocalığına tayin edilmişti. İstanbul'un...
Peygamberimiz'in (s.a.v) mihmandarı, Eshab-ı kiramın büyüklerinden. Ensardandır. Türkiye'de  " Eyyub Sultan " olarak tanınır. Künyesi Eyyup'dur İsmi Halid olup, babasınınki Zeyd bin Kelib, annesininki Hind binti Rebia bin Kab idi. Baba tarafından,Ebu Eyyub bin Zeyd bin Kelib bin Salebe bin Abdi Avf bin Ganem bin Malik bin Neccar; anne tarafından...
12
Sayfa başına git